• German
  • Norsk

Skoleliv

Felles arrangementer og aktiviteter

Den tyske skole i Oslo er en veldig levende skole som er formet av sosial interaksjon. Våre elever engasjerer seg til det i ulike arbeidsgrupper og prosjekter.

Arbeitsgrupper (AGs)

Idrett på Den tyske skole

Våre elever deltar jevnlig i "Bundesjugendspiele", et idrettsarrangement som alle tyske skoler har mulighet til å delta i. I tillegg vi har også vært med på Tine-Stafetten, besøkt store sport-arrangementer og mye mer...

Tysk-norsk elevutveksling

10.-17. juni 2014 gjennomførte vi for første gang elevutveksling i 8. klasse med Ernst-Göbel-skolen fra Höchst i Odenwald-regionen i Tyskland. I september 2015 besøkte vi den samme klassen, noe som ble en stor suksess.

Her finner dere lenkene til Ernst-Göbel-skolen og byen Höchst

Prosjekter blir støttet av Willy-Brandt-stiftelsen.

 

 

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: