• German
  • Norsk

Vi søker

Vennligst merk søknaden din med avdelingen den er rettet til
(skole, aktivitetsskole eller barnehage)

 

Lærer i norsk og samfunnsfag

Vi søker en lærer i fagene norsk og samfunnsfag for 5. - 9. klasse fra 1. august 2017.

Søknadsfristen er forlenget til 1. juni 2017.

Mer informasjon om stillingen her.

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: