• German
  • Norsk

Vi søker

Vennligst merk søknaden din med avdelingen den er rettet til
(skole, aktivitetsskole eller barnehage)

 

Mattelærer søkes

Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo søker en en matematikklærer for 5.-12. klasse for skoleåret 2017/18.

Søkere bør ha 'Lehrbefähigung Sekundarstufe I und II nach deutscher Ausbildung'.

Undervisningsspråk: tysk

Stillingsbrøk: 20% (4 timer)

Søknadsfrist: 15. september

Søknaden sendes til rektor ursula.hohenstein(at)deutsche-schule.no.

2 pedagogiske medarbeidere i Aktivitetsskolen (AKS)

Vi søker etter to pedagogiske medarbeidere til AKS ved Den tyske skole i Oslo, begge i faste stillinger:

Pedagogiske medarbeidere (begge 50%) (fast ansettelse) fra 01.10.2017

Hovedoppgaven for pedagogiske medarbeidere er å delta og planlegge i det direkte arbeidet med barna og i barnas aktiviteter, samt å utføre sin del av det praktiske arbeidet. Egne prosjekter og tilbud for barna må planlegges. AKS har dessuten en utegruppe i feriene.

Det forutsettes at de som tilsettes har særlig interesse for arbeid med barn i aldersgruppen 6-12 år. Pedagogisk erfaring fra arbeid med barn er en fordel.

Våre nye kolleger bør ha evne til å arbeide selvstendig og i team, være lyttende og se barnas behov, være fleksible og tåle høyt arbeidstempo. Videre ønsker vi kandidater som er serviceinnstilt og har med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

For å kunne kommunisere med elevene er det viktig at man snakker enten tysk eller norsk (eller gjerne begge deler).

Personer med pedagogisk utdannelse blir prioritert, men personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi oppfordrer også menn å søke på stillingene.

Søkerne må ha godkjent politiattest (ikke eldre enn 3 måneder).

Kvalifiserte interne søker vil ha fortrinnsrett til stillingen.

Lønn etter tariffavtale, Landsoverenskomst for utdanning

Skriftlig søknad med CV sendes som e-post. Kopi av attester og vitnemål sendes som brevpost:

Birgit.korneliussen(at)deutsche-schule.no

Den norsk-tysk bikulturelle Skole Oslo - Max Tau Oslo. Aktivitetsskolen
Postboks 214 Bogstadveien
0323 Oslo
Att: Birgit Korneliussen


Søknadsfrist: 21. august 2017

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: