• German
  • Norsk

Vi søker

Vennligst merk søknaden din med avdelingen den er rettet til
(skole, aktivitetsskole eller barnehage)

 

Assistent i barnehagen

Vi søker en assistent i barnehagen med tiltrdelse så snart som mulig.

Stillingsannonsen finner du her.

Mattelærer søkes

Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo søker en en matematikklærer for 5.-12. klasse for skoleåret 2017/18.

Søkere bør ha 'Lehrbefähigung Sekundarstufe I und II nach deutscher Ausbildung'.

Undervisningsspråk: tysk

Stillingsbrøk: 20% (4 timer)

Søknadsfrist: 15. september

Søknaden sendes til rektor ursula.hohenstein(at)deutsche-schule.no.

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: