• German
  • Norsk

Helsetjeneste

God førstegangsinformasjon

Vår helsesøster informerer og gir råd i alle medisinske spørsmål. På en  hyggelig og kompetent måte, alle elever er i gode hender hos henne.

Helsesøster

Hver onsdag fra kl. 8.30-11.30 kan helsesøster Sissel Ourom fra Oslo kommune nås på den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo:

Mobil:   97 12 93 45

Epost: sissel.ourom(at)bfr.oslo.kommune.no

Hun har kontoret sitt i 1. etasje i gangen ved siden av kafeteriaen.
 
Foreldre med spørsmål angående dette tilbudet kan ta kontakt med:
birgit.korneliussen@deutsche-schule.no
 

Sosialpedagogisk tjeneste

Mitt navn er Birgit Korneliussen og jeg har jobbet i 13 år ved Den tyske skole i Oslo.

Jeg er skolens sosiallærer og i tillegg er jeg leder for Aktivitetsskolen, PP-tjenestens ressursgruppe og skolemiljøutvalget ved DSO.

Jeg har studert sosialpedagogikk i Tyskland og er skolens kontaktperson for foreldre, elever og kolleger ved sosialrelaterte spørsmål eller problemer.

 

Mine arbeidsoppgaver omfatter både elevsamtaler, gruppesamtaler, kontakt med lærere og AKS-ansatte, tiltak til forebygging av mobbing og organisering av en anti-mobbing uke hver høst.

 

Jeg jobber tett sammen med en spesialpedagog og barneskolelærer, samt helsesøster Sissel Ourum og skolepsykolog i Bydel Frogner, Anita Kantor.


Det finnes noen tysktalende terapeuter i Oslo-området, men vi har også mulighet til å rådføre oss hos rette instanser i Tyskland, dersom det viser seg hensiktsmessig.

 

På skolen er vi i ferd med å sette sammen en kompetansegruppe, der kolleger med ulik utdannelse og erfaring fra skole- og helsesektoren jobber sammen for å fremme og hjelpe barn med forskjellige behov. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Jeg oppfordrer både elever og foreldre til å kontakte meg, dersom dere har spørsmål eller bekymringer knyttet til det sosiale miljøet på skolen. Tlf. 99 34 74 45.

Hvis ulykken er ute...

Barnet mitt har vært utsatt for en ulykke i barnehagen, i AKS eller på skolen. Er barnet mitt forsikret ved ulykker på DSO?

Alle barnehagebarn og elever i DSO er forsikret gjennom Gjensidige forsikring. Denne ulykkesforsikringen er gyldig dersom ulykken inntrer på skolens område, på våre sportsarenaer, på klasse- og gruppeturer eller ved andre aktiviteter i skolens regi, som for eksempel Operasjon Dagsverk eller arbeidsuken.

Forsikringen begynner med veien til skolen/alternativ undervisning og slutter med retur til hjemmet.

Hvordan kan jeg rapportere ulykken, og hvordan får jeg refusjon på utgifter og kostnader til behandling?

Vanligvis har enten andre barn og/eller våre ansatte vært vitne til uhellet. Sekretariatet innhenter vitnenes uttalelser snarest, og varsler de pårørende umiddelbart per telefon. I tillegg oversendes hendelsesforløpet foreldrene skriftlig, slik at denne dokumentasjonen kan brukes ved behov mot NAV eller forsikringsselskapet.

Du må fylle ut to skjemaer etter ulykken og de tilhørende behandlinger og oversende dem til skolen. Viktig: Begge formularer er kun tilgjengelig på norsk og må også fylles ut på norsk.

1.)   NAV-Skjema „melding om en ulykke på elever“ (online)

2.) Gjensidige-skjema for melding om ulykker på elever og barnehagebarn (kan bearbeides digitalt og skrives ut - ikke glem signatur)!

DSOs oppgave: a) lage en kopi av de relevante skjemaer for å dokumentere hendelsen i elevmappa  og
b) sende skjemaenen til Gjensidige.

NAV eller Gjensidige refunderer kostnadene til foreldrene direkte. Vær obs på at DSO ikke selv refunderer utgifter som følge av ulykken.

Henvend dere til sekretariatet eller vår administrasjonssjef Anna Nordén (anna.norden@deutsche-schule.no),anna.norden(at)deutsche-schule.no dersom dere er usikre på noe.

Her finner du mer informasjon:

 «Lovbestemt ulykkesforsikring for elever»

Vi har inngått en avtale med Bogstadveien Legevakt som vi ønsker å videreformidle til våre elever og deres familier. Hvis dere ønsker å benytte dere av dette helsetilbudet, gjelder følgende betingelser:

Årsavgift/medlemskap: NOK 500 per familie. Gjelder 1 år fra 1. konsultasjon.

Rabatt ved konsultasjon/behandling: 20% hver gang

Bogstadveien Legevakt ligger like ved DSO og har åpent fra 09-18 på hverdager og fra 10-17 lørdag og søndag.

Man kan bruke Legevakten både i akutte situasjoner, eller når man har behov for en planlagt konsultasjon (sykdom, vaksiner etc).

Vi har brukt Bogstadveien Legevakt i flere tilfeller (akutte uhell på skolen og sykdom i personalet) og opplever at vi slipper ventetid og kø, noe som var foranledningen til dette samarbeidet.

Det praktiske rundt påmeldingen ordnes ved første konsultasjon.

Tannhelsetjenesten gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss.

Behov for øyeblikkelig hjelp
Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.30. Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager.

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg.

En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.

Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere tilhører. Mer informasjon finner du her.

(Fra nettsiden til tannhelsetjenesten, jan 2013)

Sissel Ourom 
Helsesøster
Mobil: 97 12 93 45
Epost-adresse

Hver onsdag fra 8.30 til 11.30

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: