• German
  • Norsk

Oversikt over våre takster

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen for barnehagen, skolen og aktivitetsskolen gjelder for skole- og barnehageåret 2017/2018. Det betales for 11 måneder i året (det betales ikke for juli måned). Dersom det ikke betales via AvtaleGiro, blir det beregnet et fakturagebyr på 50 NOK per faktura.

Oversikt over takster (gyldig fra 1.10.2017)

Område

Pris/måned
per barn

Oppsigelsesfrist til månedsskifte

Barnehage*

2.730 kr.

3 måneder

Skolemat Barnehage

150 kr.

Barneskole,
klasse 1 - 6

2.537 kr.

3 måneder

Klasse 7 - 9

2.749 kr.

3 måneder

Klasse 10 - 12

2.078 kr.

3 måneder

Gjesteelev (per uke)

650 kr.

avtalt på forhånd

Aktivitetsskole (AKS)

Morgenplass
(kl. 7:45 til skolestart)

500 kr.

1 måned

AKS - normal

2.750 kr.

1 måned

Klasse 5 – 6

1.680 kr.

1 måned

Fritidsklubb, klasse 7 – 8
(1x pro Woche)

500 kr.

1 måned

Enkeltdags-AKS

250 kr.

- - -

Dagbarn (max 2 d/uke)

1.440 kr.

1 måned

Skolemat AKS

100 kr.

1 måned

*) Redusert oppholdsbetaling i barnehagen.

Det er mulig å søke om redusert oppholdsbetaling i Den tyske barnehagen. Reduksjonen er behovsprøvd, og søknaden sendes Oslo kommune. Betingelsene finner du her.

Betalingsvilkår

1) Innbetalingene skjer månedlig, 11 ganger i året (juli er betalingsfri).
 
2) Skolepengene innbetales på DSOs konto: 5038.05.06138 eller ved bruk av avtalegiro.  Dersom det ikke betales med avtalegiro, blir det beregnet et
fakturagebyr på 50 NOK per faktura.
 
3) Det påfaller et engangsgebyr på 3.000 NOK per barn ved påmelding i
barnehagen eller på skolen. Gebyret blir ikke tilbakebetalt, selv om påmeldingen trekkes tilbake.
 
4) Rabatter i henhold til søsken- og sosialrabatt.
 
5) Ved manglende innbetalinger trer våre purrerutiner i kraft. Etter 2. gangs
purring blir forholdet sendt til inkasso, og eleven blir fratatt sin rett på en
skoleplass neste semester. Oppsigelsesfristen består, selv om det er mindre enn 3 mnd til semesterets slutt. Det vil ikke være mulig  å starte på et nytt semester, dersom det ikke er gjort opp for alle tidligere fordringer. 

6) Ved oppsigelse av plass i barnehagen, aktivitetsskolen eller i skolen blir beløpet for hele oppsigelsesperioden (1-3 måneder) fakturert ved starten på oppsigelsesperioden.

Søskenrabatt barnehage:

Kommunen gir søskenrabatt for foreldre med mer enn ett barn i barnehagen. Rabatten krediteres automatisk.

Søskenrabatt skole:

Den tyske skoleforening gir søskenrabatt etter skriftelig søknad under forutsetning at skolepengene ikke blir betalt eller erstattet av tredjepart (arbeidsgiver eller lignende).

Fra og med det tredje barnet som går i skolen gis det 35% rabatt. Rabatten beregnes automatisk.  

Sosialrabatt for skolebarn:

Sosialrabatt kan gis familier som har en samlet bruttoårsinntekt under 6 G* (folketrygdens grunnbeløp). Skriftlig søknad sendes med kopi av siste tilgjengelig ligningsattest og selvangivelse. Styret vil behandle alle søknader individuelt.

Det kan søkes om sosialrabatt til enhver tid. Rabatten gjelder fra kalendermåneden etter søknadens innlevering.

Rabatten gis ikke med tilbakevirkende kraft.

Disse regler erstatter alle tidligere rabattregler. Andre rabatter enn ovennevnte gis ikke. Lovpålagt moderasjon påvirkes ikke av DSOs rabattordning.

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: