• German
  • Norsk

Hilsningsord

Bli kjent med vår skole!

Hjertelig velkommen til nettsidene til Den norsk-tyske bikulturelle skole - Max Tau (DSO)!

Synes du det er spennende med en skole som er litt annerledes? Høres det interessant ut med læring i internasjonale omgivelser? Herved ønsker Den Tyske Skole Oslo – Max Tau deg hjertelig velkommen til sine nettsider!
Det er meg en stor glede, på de følgende sidene å kunne gi deg en nærmere innføring i hva som særpreger vår tysk-norske bikulturelle skole: Å føle seg trygg og bli akseptert i et lite, men sterkt fellesskap, å forstå og bli forstått, å utvikle kompetanse og følelsen av mestring – dette er erfaringene barn og ungdom gjør på DSO.

Med tysk, norsk, engelsk og fransk som fag skaper våre elever seg muligheten til å få tilgang til vitenskap, næringsliv og kultur såvel i Skandinavia som i resten av verden. Et virkelig alternativ til andre skoler!
 
Takk for at du har lyst å bli kjent med skolen vår – det vil være oss en stor glede å ønske deg og barnet ditt velkommen til DSO!
 
Ursula Hohenstein, rektor

Ursula Hohenstein

Rektor

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: