• German
  • Norsk
28. februar 2013

Støtteforeningen får tildelt tombola-inntekter fra årets Wiener Ball

Den 02.02.2013 var det igjen tid for det årlige ‘Wiener Ball’, organisert av det Norsk-Østerrikske Selskapet i Oslo. Det ble holdt på Radisson Blu Hotell i en festlige ramme.

I år ble inntektene fra tombolaen tildelt støtteforeningen til DSO, for å markere innsatsen og engasjementet til foreningen og dens medlemmer.

Formannen, Angelika Lütz, fortalte i den anledningen litt om arbeidet, aktivitetene og formålene foreningen har.

Vi er veldig glade over å ha fått overført

                        NOK 6.000,-

på vår konto og takker alle som har bidratt!


Cornelia Fiedler

Sekretariat

Kontortider

Mandag

7.30 - 15.00

Tirsdag

7.30 - 9.00

Onsdag

7.30 - 15.00

Torsdag

7.30 - 15.00

Fredag

7.30 - 14.00

Tlf.: 22 93 12 20
skriv en e-post

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: