• German
  • Norsk

Siste nyheter fra Den Tyske Skolen

Her finner foreldre og elever regelmessig oppdatert informasjon, nyheter og datoer.

20. november 2017

Responstid i sekretariatet

Vi beklager at responstiden  i sekretariatet for tiden er noe lenger enn dere er vant til. Dette skyldes sykdom, men vi prøver å behandle henvendelsene deres så raskt som mulig. Dersom noe haster, ber vi deg ta kontakt direkte med kari.kvam@deutsche-schule.no.

» [les mer]


DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: