• German
  • Norsk

Styret

Styret i skoleåret 2016/17 består av følgende medlemmer

Name

stilling / fagområde

Dr. Florian Krumbacher

Styreformann, juristiske spørsmål

Philipp Malkmus

Finanser, nestleder

Dr. Martin Welschof

Personal

Sezer Subasi

Marketing og kommunikasjon

Dr. Nicole Njå

Barnehage

Tone Cecilie Carlsten

Skoleutvikling

Christine Obmascher

Bygg/arkitektur

Richard Brand, Katja Maiwald (vara)

De ansattes representant i styret

 

 

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: