• German
  • Norsk

Støtteforeningen

Vi støtter barnehage, skole og aktivitetsskole finansiell

Støtteforeningens formål er å støtte skolen, barnehagen og Aktivitetsskolen finansielt der skolens midler ikke strekker til. Foreningens finansielle midler settes sammen av den årlig medlemskontingenten, frivillige donasjoner og inntekter fra ulike aktiviteter som kakelotteri, deltakelse på julemarkedet til den tyske menigheten, samt salg av kaffe og kaker ved diverse skolearrangementer.

Vi ønsker alle som ønsker å støtte vårt arbeid velkommen som medlem i støtteforeningen. Påmeldingsskjema blir delt ut til alle foreldre og foresatte én gang i året.

Medlemsskapet er frivillig og påmelding skjer automatisk ved innbetaling av medlemsbidraget:

Medlemsskap:          NOK 500

Fimamedlemsskap:    NOK 1.500

Kontonr: DNB Oslo, Kto: 7038 05 39576

Prosjekter vi har støttet: Lavvo, skoleavis, matematikk-konkurranse, Antolin (leseprogram), Mattepiraten, Aftenposten Junior, måleinstrumenter for eleveksperimenter, Kicker-spill, musikkundervisning og mye mer.
 
For at støtteforeningen også i fremtiden skal kunne utføre sine oppgaver, er vi til enhver tid henvist til at foreldre og foresatte stiller opp (stå på stand ved kakelotteriet, kakebaking, hjelp til sommeridrettsfesten, laging av julepynt til julemarkedet og hjelp på selve markedet, etc.).
 
Vi er alltid åpne for nye innspill og idéer, så ta gjerne kontakt med oss!

Facebook

Vi er selvsagt også på facebook! Følg oss gjerne her!

Støtteforeningen i bilder

 

Støtteforeningen består av:

Claudia Lieschewski-Havnes
Angela Drews-Barsnes
Aneta Parsons
Dorthe Kyster Oerter
Oliver Grotjahn

E-post: foerderverein(at)deutsche-schule.no

Infobrosjyre for nye familier

Bilfri lørdag i Bogstadveien

10. September, fra kl  9.00-17.00, er det igjen "Bilfri lørdag" i Bogstadveien. Støtteforeningen på DSO deltar som vanlig med stand med kakelotteri like ved Seven/Eleven. Vi setter stor pris på kakene dere foreldre hvert år donerer til dette arrangementet!

Bibliotek

Biblioteket har følgende åpningstider:

Tirsdag 13.30 - 16.00
Torsdag 13.30 - 16.00

Bibliotket betjenes av Claudia Lischewski-Havnes

Bibliotek

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: