• German
  • Norsk

Stiftelse "Den tyske skoleforeningen" og Styret

Stiftelsen "Den tyske skoleforening i Norge" er en stiftelse etter norsk rett. Den har som oppgave å drifte Den tyske skole og Den tyske barnehagen i Oslo. Stiftelsen har bl.a. som mål å drive skolen som en tysk-norsk bikulturell skole som skal tilby elever, som enten kan tysk eller ønsker å lære tysk, både tysk og norsk vitnemål, etter endt skolegang.

Øverste styringsorgan på skolen er Styret. Styret velges på den årlige stiftelsesforsamlingen, der foreldre og foresatte med minst ett betalende barn, enten på skolen eller i barnehagen, er stemmeberettiget. Styret består i dag av 7 medlemmer (inkl. de ansattes representant) og representerer skolen og barnehagen utad. Oppgavene er beskrevet i Vedtektene og omfatter spesielt følgende:

  • Ansettelse og avskjedigelse av skolens rektor, barnehagestyrer og de øvrige ansatte i skolen og i barnehagen
  • Finansspørsmål
  • Skoleutvikling
  • Markedsføring og offentlighetsarbeid
  • Skolebygg/byggetiltak
  • Allmenn organisering, f.eks. vedtekter på skole og i barnehage
  • Andre oppgaver som forskriftene krever (skolen: Privatskoleloven, Opplæringsloven; barnehagen: Barnehageloven)

 

I skoleåret 2016/17 består Styret av følgende medlemmer:

 

Name

Position/ Fachbereich

Dr. Florian Krumbacher        

Vorsitzender, juristische Fragen

Philipp Malkmus

Finanzen, Stv. Vorsitzender

Dr. Martin Welschof

Personal

Sezer Subasi

Marketing und Kommunikaton

Dr. Nicole Njå

Kindergarten

Tone Cecilie Carlsten

Schulentwicklung

Christine Obmascher

Bau und Gebäude

NN

Vertreter der Mitarbeiter im Vorstand

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: