• German
  • Norsk

Om barnehagen

Én for alle - alle for én!

Demokratisk avstemning blant barna: Hvem vil leke i grupperommet (rød madrass) og hvem vil leke i gangen (grå madrass)?

Barnehagen er en avdeling av Den tyske skole i Oslo. Lokalene er i første etasje i samme bygning.

Den tyske barnehagen i Oslo

Per dags dato går 86 barn i barnehagen og er i alderen fra 15 måneder til seks år.

Vi har fem grupper:

 

Vi er 18 ansatte.

 

Årsmål:

I barnehageåret 2017/2018 ligger vårt fokus på å gi barna en følelse av å være en viktig del av sin gruppe. For å klare dette ønsker vi å formidle barna forskjellige språklige verktøy slik at de kan delta aktiv og uttrykke sine følelser, ønsker og stemninger.

Informasjoner om barnehagen

Påmeldingsskjema (på tysk)

>>Til søknadsportalen for barnehager i Oslo kommune

Termine/Ferieplan 01.08.2017 til 31.07.2018 (oppdatert 25.04.2017)

Informasjon om sykdom og helse

Barnehagevedtekter 16.01.2017

Tipps für Eltern

Barnehagen ABC 2017

Skogsgruppens ABC blir akkurat oppdatert

Sprachtipps

Mattetips

Litteraturanbefalinger...

Wie Kinder sprechen lernen – Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen av Wolfgang og Jürgen Butzkamm

Mit zwei Sprachen groß werden. Mehrsprachige Erziehung in Familie, Kindergarten und Schule av Elke Montanari

Den tyske barnehagen i Oslo

Den tyske barnehagen
Tlf. kontor: 22 93 12 23
skriv en e-post

Christiane Pedersen
Leder barnehage 

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: