• German
  • Norsk

Om Aktivitetsskolen

Heldagsaktiviteten ved Den Tyske Skole Oslo organiseres av den såkalte Aktivitetsskolen. Aktivitetsskolen (tidligere SFO) er en fast del av det norske skolesystemet. Viktige bestandeler av Aktivitetsskolens arbeid er leksehjelp i klassene, prosjekter, ferieåpent, utflukter og andre aktiviteter utenom skolen.

Aktivitetsskolen (AKS) ved Den tyske skole i Oslo

Den tyske skolens Aktivitetsskole (AKS) har som mål å gi barna en følelse av felleskap samtidig som vi vil ivareta behovene til hvert enkelt barn.

Vi legger vekt på et harmonisk samvær av alle barn.

Vi vil fremme den individuelle utviklingen av hvert enkelt barn.

Leksehjelpen er en viktig del av vårt arbeid. Leksene skal i utgangspunktet gjøres selvstendig, men vi er tilstedet og hjelper der det trengs. Etter leksene er ferdig, kan barna leke fritt, eller delta i en av dagens prosjekter.

Tett samarbeid med skolen

For å garantere et godt tilsyn for barna på ettermiddagen, deltar medarbeiderne regelmessig i undervisningen til deres klasse. Dette muliggjør et helhetlig bildet av barna og hjelper medarbeiderne til AKS å vurdere både de sosial og faglige styrkene og svakhetene til hvert enkelt barn.

Den aktive deltagelsen i undervisningen gjør det mulig å gi individuell tilsyn og støtte til barna.

Samtaler med klasseforstanderen bidrar også til en bedre oppfølging av barnet. Samarbeidet med skolen gjør også at vi kan jobbe sammen i forhold til undervisningens mål.

Barna, teamet, foreldrene og skolen

Vi er en gruppe av mennesker som gleder seg til å bli kjent med deres barn. Vi er klar over at de er noe av det mest verdifulle i deres liv. Vårt største mål er at barna deres skal føles seg trygt og godt hos oss. Derfor jobber vi med at alle finner sin plass i Aktivitetsskolen. Vi vil være et fellesskap av barn og medarbeidere hvor alle anerkjenner og respekterer hverandre. Personalet jobber med et fritidspedagogisk grunnlag. Vi har ukentlige møter hvor vi planlegger dagene for barna og deler viktig informasjon oss imellom.

Hvis det er flere ting som barnet deres trenger for å trives hos oss, vil vi gjerne snakke om det med dere.

Hver klasse har en fast medarbeider, som også er kontaktpersonen for foreldrene til barna i klassen. De større klassene får to medarbeidere. I tillegg tilbyr vi også leksehjelp for elevene i 5. og 6. klasse. For 7. - 8. klasse tilbyr vi fra og med skoleåret 2015/16 en ungdomsklubb. Klubben møtes hver tirsdag og fredag fra 15:15 - 17:00.

Lederen i Aktivitetsskolen er Birgit Korneliussen. Aktivitetsskolen har fire baseledere som jobber tett sammen med lederen i forhold til pedagogiske spørsmål og avgjørelser innad i AKS-teamet.

Teamet vårt

Et godt team er forutsetningen for å lykkes i det pedagogiske arbeidet med barnet. Vi, teamet, arbeider med dette hver dag.

Teamet ved aktivitetsskolen har medarbeidere med bakgrunn fra ulike pedagogiske områder. Medarbeiderne har internasjonal bakgrunn.

Vårt arbeid blir stadig støttet med praktikanter fra det sosialpedagogiske området, i tillegg til medarbeidere fra de frivillige internasjonale tjenester.

Teamet jobber tett sammen med medarbeiderne i grunnskolen og klassene 5-8. Vi legger vekt på både en åpen og en regelmessig dialog med foreldre og foresatte til det beste for barna vi har tilsyn med.

 

 

Kontakt Aktivitetsskole:

Birgit Korneliussen
Leder til Aktivitetsskole
skriv en e-post

AKS nås på mobilen direkte: 9481 1660

Informasjoner om AKS

AKS - Påmelding AKS

AKS - Avmelding AKS

 

 

 

Stopp-Hånd for et respektfult felleskap

Sterke Barn

Vi vil være en skole uten mobbing

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: