• German
  • Norsk

Årboka

Årboka 2016/17 er til salgs ukene før sommerferie. Reserverte eksempalerer blir distribuert via kontaktlærer eller de kan hentes i sekretariatet mellom onsdag og fredag før feriestart.

Bestill ditt eksemplar nå - så lenge lageret rekker.

Årboka koster kr. 100,- for det første eksemplaret og kr. 50 for hvert neste eksemplar.

Våre sponsorer i Årboka 2016/2017

 


  

 

 

  

Bestillingsskjema

Bestilling av årboka 2016/17 - Personlige opplysninger
Din melding til oss

Fem gode grunner til å annonserer i årboka til Den norsk-tyske bikulturelle skole

1. Gunstig annonsepris: Med en 1/1-sides pris på 3.000 NOK (eller 400,- Euro) dekker vi utelukkende trykkerikostnadene våre for årboka. Vi tilbyr  i tillegg 1/2-sider for 1500,- NOK eller 200,- Euro.

2. Digital-annonsering: Alle annonsører i årboka blir presentert på våre hjemmesider helt frem til neste utgave av årboka blir publisert. Inkludert er selvsagt link til egne hjememsider.

3. Interessant målgruppe: Med en annonse i årboka når man ut til et kjøpesterkt publikum, bestående av foreldre, elever, og lærere, samt deres familier i Norge og Tyskland. I tillegg blir  årboka distribuert til statlige og kommunale beslutningstagere og kolleger på andre tyske skoler i våre naboland.

4. Allsidig plattform: En annonse i årboka egner seg til å profilere produkter eller aktiviteter i inn- og utland. I tillegg kan man henvende seg til expats, pendlere og nordmenn som ønsker å beholde kontakten med Tyskland.

5. Corporate Social Responsibility: Med en annonse i årboka til den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo understreker dere deres sosiale engasjement og viser at allsidig utdannelse bør støttes.

Kort og godt: Multikulturelle, kjøpesterke, interesserte: Med årboka fra DSO når dere en spennende målgruppe, som er unik og ikke kan nåes gjennom ander medier.


 

 

 

 

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: